Miercurea Ciuc – pe urmele spiritualitãţii

Municipiul Mircurea Ciuc, reşedinţa judeţului Harghita nu cred cã are nevoie de prezentare cãci toatã lumea îl ştie mai ales ca polul frigului din ţara noastrã, aici înregistrându-se în luna decembrie a anului 1998 cea mai scãzutã temperaturã din ţarã de -33˚C. Dar Miercurea Ciuc, este atestat documentar încã din anul 1558 într-o scrisoare de privilegii şi dezvoltarea sa este legatã de construirea cetãţii Mikó în anul 1623, denumitã astfel dupã numele cãpitanului Francisc Mikó. Cetatea în forma sa actualã a fost construitã la începutul anilor 1700, cunoscând o dezvolatre continuã dupã ce a devenit reşedinţa comitatului Ciuc în anul 1878.
DSCF0208Astãzi oraşul Miercurea Ciuc, are o bogatã “zestre” arhitectonicã, clãdirea Primãriei construitã în anul 1888, Palatul de Justiţie construit în anul 1905, biserica ortodoxã “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, bisericile romano-catolice “Sfânta Cruce” sau “Sfânta Treime” sau Conacul Mikó, construit la începutul secolului XIX.
Situat în depresiunea Cicului pe malul râului Olt, la altitudinea de 662 m, Miercurea Ciuc este cunoscut mai ales ca un puternic centru sportiv în care sportul rege este hocheiul pe gheaţã.
Desigur odatã ajunşi la Miercurea Ciuc trebuie sã luaţi la pas oraşul pentru a putea descoperi tot ceea ce are mai frumos, vechi sau nou, cãci totul meritã vãzut.
De astã datã voi vorbi doar despre douã obiective care mi-au plãcut în mod deosebit: Biserica romano-catolicã cunoscutã sub numele de Biserica Mileniului, ridicatã în apropierea bisericii romano-catolice “Sfânta Cruce” şi Mânãstirea Franciscanã aflatã în Şumuleu Ciuc, principalul loc de pelerinaj pentru credinciosii catolici, ce serbeazã în acest loc Rusaliile.
Şumuleu Ciuc, fosta reşedinţã a scaunelor secuieşti ale Ciucului, Giurgetului şi Caşinului, a fost mai întâi comunã a comitatului Ciuc, devine din anul 1959 un cartier al municipiului Miercurea Ciuc situat la aproximativ 3 km de centrul oraşului, pe malul râului Şumuleu.
Mânãstirea franciscanã este un monument de arhitecturã în stil baroc construitã între anii 1802-1824, finisajele interioare fiind terminate abia în anul 1876. Ridicatã dupã proiectul arhitectului Schmidt Constantin, mânãstirea are o orgã superbã cu 2824 de tuburi.
Biserica este decoratã cu finisaje aurite, lumina pãtrunzând prin ferestrele înalte, cu vitralii. Altarul principal susţine statuia Maicii Domnului, reprezentatã ca “femeia îmbrãcatã în soare”, aşa cum este descrisã Sfanta Fecioarã în Cartea Apocalipsei. Statuia înaltã de 2.27 m, dintr-un trunchi de tei, de cãtre un artist necunocut, este cea mai mare reprezentare de acest fel din lume, fiind executatã între anii 1515-1520. Statuia Fecioarei este reprezentatã având la picioare Luna şi pe cap având o coroanã din 12 stele şi purtând pe mâna stângã pe Pruncul Isus. Statuia este pricipalul punct de atracţie al pelerinajelor dedicate Sfintei Fecioare.
Alãturi de Altarul principal în bisericã sunt şase altare secundare având ca figuri centrale pe cele ale Sfîntului Francisc, Sfântului Anton, Sfintei Ana, Sfintei Elisabeta, Sfântului Ioan Botezãtorul şi cel al Sfântului Ioan de Nepomuk, alãturi de care sunt reprezentaţi şi Sf. Nicolae, Sfântul Anton, Sfântul Bonaventura, Sfânta Apolonia, Sfânta Iuliana şi Sfânta Sara. Sfinţirea bisericii s-a fãcut pe 20 august 1876 dupã terminarea decorării interioare. Trebuie menţionat faptul cã datoritã importanţei pe care în timp a cãpãtat-o acest loc de pelerinaj, la 3 ianuarie 1948, biserica a fost ridicatã la rang de Basilica Minor de cãtre Papa Pius al XII lea.
In curtea mânãstirii se gãseşte o micã capelã în care se oficiazã slujbe şi în care se gãseşte o statuie din lemn de mari dimensiuni a Fecioarei Maria.
Mânãstirea franciscanã din Şumuleu Ciuc este un loc în care, eşti binevenit oricare ar fi credinţa pe care o porţi în suflet. Rugãciunile spuse la picioarele Sfintei Fecioare vor fi ascultate cu aceeaşi rãbdare şi bunãvoinţã.

DSCF0198Cel de-al doilea obiectiv care mi-a atrs atenţia a fost biserica romano-catolicã cunoscutã sub numele de “Biserica Mileniului”, o interpretare modernã a lãcaşului de închinare, operã a arhitectului maghiar Imre Makovecz. Ridicatã în apropierea bisericii “Sfânta Cruce” situatã pe strada Florilor, noul lãcaş terminat în anul 2003, este o abordare inovatoare a spiritualitãţii ce pune stãpânire pe cel ce intrã şi care, datoritã cupolei de sticlã, pare cã se aflã sub ochii divinitãţii. De sus, de lângã cupola de sticlã, cei patru îngeri:Sfântul Mihail, Gabriel, Rafael şi Uriel, vegeazã oficierea slujbei. Biserica are douã turnuri ridicate deasupra intrãrilor, cu câte cinci cruci semnificând cele zece secole ale creştinãtãţii maghiare.
Recunosc cã am fost surprinsã de aceastã interpretare arhitectonicã a locaşului de cult dar, aceasta m-a fãcut sã-mi amintesc de oraşul Orşova şi de noua bisericã ce a fost ridicatã dupã inundarea vechiului oraş odatã cu ridicarea barajului de la Porţile de Fier. Şi acolo am întâlnit aceeaşi deschidere cãtre cer prin planşeul de sticlã prin care privirea întâlneşte cerul şi decoraţiunile interioare din lemn, ce dau cãldurã locului.
Şi cum frumuseţea se ascunde în ochii privitorului, vã las sã admiraţi imaginile surprinse de mine în micul periplu spiritual la Miercurea Ciuc.