haiku

în vie un lãstar –
mâini crãpate de muncã
sprijinã poarta

haiku

plouã cu soare –
sub o piatra un lãstar
prinde rãdãcini

vânt dezlãnţuit
culcã la pãmânt sãlcii
aşteptând ploi

în cuiburi goale
vântul aduce berze –
ascult un scâncet